TH BETON: voor al uw betonwerken

U kunt bij TH Beton terecht voor vele combinaties van betonwerken. Van kleinschalig onderhoudswerk en het aanbrengen van (monolithisch afgewerkte) betonwerken ten behoeve van renovatie- en nieuwbouwprojecten tot de complete aanleg van vloeistofdichte betonvloeren met prefab betonnen scheidingswanden voor op- en overslag op bedrijfsterreinen. 

Bijvoorbeeld:

  • Monoliet afgewerkte bedrijfsvloeren
  • Vloeistofdichte betonvloeren
  • Staalvezel gewapende betonvloeren
  • Traditioneel gewapende betonvloeren
  • Revitalisatie van betonvloeren
  • Aanbrengen van ruwe gestorte betonvloeren
  • Druklagen op kanaalplaat vloeren 

Behalve voor de hierboven vernoemde  betonwerken kunt u ook bij ons terecht voor de levering en het aanbrengen van stapelblokken, anti-parkeerelementen, erfverhardingsplaten en keerwanden.